Hiermee daag ons alle besighede, in die Noord-Kaap, uit om ook skenkings te maak. Kontak vir Carina Swartz (083 675 6526) of NC Schoombe (072 358 9734) of boereinnnood@gmail.com

Read More